Icon up Overzicht

Een fietser

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

havo/vwo, kracht, arbeid, 10 min

Opgave

Een fietser rijdt over een horizontale weg. Hij ondervindt daarbij rolwrijving en luchtwrijving. De rolwrijving is constant. De totale wrijvingskracht als functie van zijn snelheid is weergegeven in de figuur.

De fietser rijdt met een constante snelheid van 6,0 m / s.

a) Bepaal de luchtwrijving die de fietser bij deze snelheid ondervindt.

b) Bepaal het vermogen dat de fietser bij deze snelheid levert.

Hij rijdt vervolgens met een andere constante snelheid een helling van een brug op. Zie figuur.

De hellingshoek is hier 4,5°. De totale wrijvingskracht die hij ondervindt is 24 N. De massa van fietser en fiets samen is 82 kg.

c) Bereken de kracht in de richting van de beweging die bij deze snelheid nodig is.