Icon up Overzicht

Een rijdende auto

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging

havo/vwo, kracht, energie, 10 min

Opgave

Een rijdende auto ondervindt lucht- en rolwrijving. De formules voor deze krachten zijn resp. FW = 2 * cW * A * ρ * v2 en Fr = cr * m * g

a) Leg uit dat de coëfficiënt cr geen eenheid heeft.

Voor dit type auto is gegeven dat A = 2,0 m2 en cr = 0,012.

 

b) Bepaal met behulp van de figuur de massa van de auto.

c) Bepaal met behulp van de figuur de luchtwrijvingscoëfficiënt van de auto.

De auto rijdt over een afstand van 25 km met een constante snelheid van 90 km / h over een horizontale weg.

d) Bepaal de arbeid die de automotor verricht tijdens deze rit.