Icon up Overzicht

Het verband tussen druk en temperatuur

Onderwerp: Gas en vloeistof

havo/vwo, druk, temperatuur, 10 min

Opgave

Piet heeft onderzocht hoe voor een afgesloten hoeveelheid gas het verband is tussen de druk (p) en de temperatuur (t) van het gas. Dit bij een constant volume van het gas. In de tabel staan zijn meetresultaten.

 

a) Maak met behulp van deze gegevens een diagram.

b) Zijn druk en temperatuur recht evenredig met elkaar? Verklaar je antwoord met behulp van het diagram.