Icon up Overzicht

Eenvoudige hijskraan

Onderwerp: Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties, Rechtlijnige beweging, Werktuigbouw

De kracht die ervoor zorgt dat een zwaar voorwerp door een hijskraan wordt opgetild of wordt neergelaten kan eenvoudig in beeld worden gebracht. Deze opgave hanteert eenvoudige getallen en gaat uit van een eenvoudige situatieschets. Er zijn echter vele toepassingen te vinden in de techniek waar sprake is van krachten en een helling.

Opgave

Hijskraan

a) De hijskraan wordt voorgesteld door twee massa's. De linkermassa stelt de last voor en de rechter vertegenwoordigd de motor die de last laat dalen of stijgen. Verder doen we net alsof de vaste katrol vrijwel wrijvingsloos ronddraait. Beide massa's hebben in dit model een massa van 1,0 kg. Q=30°. Bereken de verplaatsing van de rechter massa na 2 seconden.

Vereenvoudigde hijskraan