Icon up Overzicht

Mechanica 9

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties

havo/vwo, mechanica, 10 min

Opgave

Een auto van 1250 kg rijdt met een snelheid van 75 km/h tegen een boom. Na 0,20 s is de snelheid 0,0 m / s geworden.

a) Bereken de stoot.

b) Bereken de (gemiddelde) kracht tijdens de botsing.

c) Bereken de arbeid die tijdens de botsing op de auto is verricht.

De auto heeft aan de voorkant een kreukelzone. Hierdoor deukt de auto in. Het zwaartepunt van de auto verplaatst zich door de botsing over een afstand ∆x..

d) Bereken ∆x..