Mechanica 11

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging

havo/vwo, mechanica, 10 min

Opgave

Met een kanon, waarvan de loop een massa heeft van 1,25 . 103kg, schiet men een kanonskogel af met een massa van 50 kg. Deze verlaat de loop met een snelheid van 8,0 . 103 m / s.

a) Bereken de snelheid van de loop op het moment dat de kanonskogel deze verlaat.
b) Bereken zowel de kinetische energie van de loop als die van de kanonskogel op dat moment.
c) Bereken de (gemiddelde) remkracht die nodig is om de terugslag van de loop te beperken tot 1,0 m.