Icon up Overzicht

Krachten 5

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties, Rechtlijnige beweging

havo/vwo, krachten, 10 min

Opgave

a) Hoe luidt de tweede wet van Newton? (Géén formules gebruiken!)

Gedurende 60 s hebben er op een voorwerp na elkaar verschillende resulterende krachten gewerkt. Hierbij bleef het voorwerp rechtdoor bewegen. In de figuur zie je een (v,t)-diagram van de beweging.

 

b) Waaruit blijkt dat er steeds constante resulterende krachten op het voorwerp hebben gewerkt?

Gedurende de eerste periode heeft er op het voorwerp een resulterende kracht van 0,30 N gewerkt.

c) Bepaal de grootte van de andere resulterende krachten tijdens de overige perioden.

d) Bepaal de richting van de kracht tijdens het tijdsinterval [40 s ; 45 s].