Icon up Overzicht

Lichtbreking 4

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

havo/vwo, licht, 10 min

Opgave

Een dikke glasplaat wordt begrensd door twee evenwijdige vlakken (zie figuur 1). Vanuit lucht valt een lichtstraal in op een van de vlakken.

 

a) Schrijf de wet van Snellius in formulevorm op voor de overgang bij A.

b) Schrijf de wet van Snellius in formulevorm op voor de overgang bij B.

c) Bewijs wiskundig dat r1 = i2.

d) Van welke drie factoren zal de evenwijdige verschuiving afhangen?