Icon up Overzicht

Lichtbreking 3

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

havo/vwo, licht, 10 min

Opgave

Een lichtstraal valt op het grensvlak van twee doorzichtige stoffen A en B. De hoek van inval is 40 º.

a) Wanneer de brekingsindex voor de overgang van A naar B de waarde 0,6803 heeft, treedt er dan breking naar de normaal toe op of juist breking van de normaal af? Licht het ant-woord toe.

b) Bereken de hoek van breking die bij de gegeven hoek van inval hoort.

c) Wanneer een van de stoffen lucht is, welke stof is dit dan, A of B?

d) Bepaal nu met behulp van Binas wat de andere stof is.