Icon up Overzicht

Hoeveel paardenkracht heeft een paard?

Onderwerp: Arbeid en energie

De paardenkracht is een eenheid die tot de verbeelding spreekt. Hoewel de eenheid tot verwarring kan leiden en al een tijdje in onbruik is, kun je wel teruggaan in de tijd en eens nagaan wat een paardenkracht eigenlijk is. Met deze opgave gaan we kijken of een paard een vermogen van een paardenkracht heeft.

Het paard Polly hijst een massa van 150 kg omhoog.

Aan de klimwand bij Sportcentrrum Olympos in Utrecht is een hijsintallatie bevestigd waarmee het paard een massa van 150 kg omhoog kan hijsen. De klimwand is 30 meter hoog, de hijslast zal tijdens de proef 28 m omhoog worden gehesen. In het filmpje hierboven zie je al wat er gebeurt, in de figuur hieronder zie je drie verschillende frames uit het filmpje. Van links naar rechts zie je het paard steeds dichter bij de camera komen en zie je de witte zak op steeds grotere hoogte. De witte zak is overigens een zak die gemaakt is voor bouwafval, in de zak liggen zes zandzakken van 25 kg per stuk.

Drie afbeeldingen van het paard dat de last omhoog hijst.

Deze proef is uitgevoerd in het kader van opnames voor het BNN programma Proefkonijnen. Meer informatie over paardenkracht vind je in dit artikel.

Opgaven

In onderstaande afbeelding is de hoogte van de zak weergegeven als functie van de tijd.

De hoogte van de hijslast als functie van de tijd.

a) Leg uit of het vermogen dat het paard levert tijdens dit experiment constant is.

b) Bepaal het gemiddelde vermogen dat het paard tijdens de beweging levert. Geef je antwoord in de eenheid paardenkracht.

c) Beredeneer of je nu kunt zeggen dat je het vermogen van het paard kent.

d) Druk het vermogen van het paard uit in de voorgeschreven SI-eenheid.

Deze hijsproef is bij de filmopnames voor BNN's proefkonijnen enkele keren uitgevoerd. Bij de versie die in de uitzending gebruikt wordt, heeft het paard een vermogen van iets meer dan 4 pk. In deze versie kan dat vermogen net wat hoger of juist wat lager liggen.