Icon up Overzicht

Hints bij Vleermuis

Onderwerp:

Hints bij vraag 7c

Reken eerst het door de prooi opgevangen geluidsvermogen uit P = I . oppervlakte, en laat de afstand x als onbekende in je formules staan

Dit vermogen wordt door de prooi weer in alle richtingen uitgezondenen is dus Pbron voor het weer uitgezonden geluid. De vleermuis kan dit nog net horen als de intensiteit 1,0.10-12 W/m2 is.

Hint bij vraag 7d

Geluid kaatst goed terug als de golflengte ervan kleiner of gelijk is aan de diameter van de prooi.