Solar ledlampjes voor een veilige dijk en energieneutraal

Onderwerp:

Op een stuk weg in de Ooijpolder bij Nijmegen gaat de provincie Gelderland ledlampjes gebruiken om de weg te markeren in het donker. Het systeem is energieneutraal, zo meldt de Gelderlander op 12 januari 2013.

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Ze worden Solar ledlampjes genoemd, omdat ze op zonne-energie werken die geleverd wordt door een klein zonnepaneel. Omdat de lampjes in het donker moeten werken, wordt de elektrische lading die door het zonnepaneeltje wordt geleverd opgeslagen in een accu. Blijkbaar werken die accu's niet zo goed in de winterdag, want er is ook nog een supercondensator aan het zonnepaneeltje gekoppeld om de lading op te slaan. Het geheel zit in een gietijzeren constructie, die in de weg wordt ondergebracht. In die gietijzeren behuizing zit ook nog een sensor, die reageert op licht en donker.

Opgaven:

a) Wat zal men bedoelen met `energieneutraal'?
b) Wat is het verschil in werking tussen de accu en de condensator?
c) Ontwerp de elektrische schakeling waarmee je die lampjes in een koude winternacht kunt laten werken. Gebruik het systeembord en het daarop aanwezige relais.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.