Boodschappentas

Onderwerp: Kracht en beweging

havo/vwo, mechanica, instap, 10 min

Opgave

Esmeralda junior helpt moeder Esmeralda senior met het dragen van een boodschappentas van 10 kg. De richtingen waarin jr. en sr. hun krachten uitoefenen kun je uit de tekening afleiden.

Bepaal door constructie de krachten van jr. en sr..