Kaarsje

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

vwo, licht, extra moeilijk, 30 min

Opgave

Een verjaardagskaarsje KK' is nog maar 1,5 cm lang en staat op 4,0 cm voor een lens met brandpuntsafstand f = 3,0 cm. Zie tekening.

De lens zit in een ondoorzichtige lenshouder. De diameter van de lens is 2,0 cm.

a) Construeer het beeld van het voorwerp KK'.
b) Construeer het verloop van de bundel die vanuit top K door de lens gaat.
c) Bereken de grootte van het beeld als het kaarsje op 3,5 cm voor de lens wordt geplaatst. Ga er gemakshalve vanuit dat de lengte van het kaarsje nog steeds 1,5 cm is.
d) Bereken de verhouding van de verlichtingssterkten van de beelden van het kaarsje, zoals die ontstonden bij v = 4,0 cm en bij v = 3,5 cm.