Elektronenemissie

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

(vwo, atoomfysica, instap, 10 min)

Opgave

Een fotocel is opgenomen in een schakeling om de stroomsterkte te meten als functie van de spanning tussen kathode en anode.
We bouwen twee dergelijke schakelingen; we gebruiken daarbij identieke fotocellen.
Op elke kathode valt een lichtbundel. Hoewel de intensiteit (in W/m2) van de lichtbundels op de kathode van beide fotocellen gelijk is, hoeft de stroomsterkte ten gevolge van de lichtbundels allerminst gelijk te zijn.

Noem twee mogelijke oorzaken en licht ze toe.