Icon up Overzicht

Aristo-Geodreieck

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

havo/vwo, kracht en moment, instap, 5 min

Opgave

De Aristo-Geodreieck 2, zie foto, is opgehangen aan een pin. Wrijving speelt hierbij geen rol. De foto is loodrecht op de geodriehoek genomen. Uit het gefotografeerde experiment volgt waar het zwaartepunt van deze geodriehoek ligt.

 

Uit de foto is de bijgaande tekening afgeleid, met daarin de geodriehoek, het ophangpunt en de verticale statiefstang
Bepaal in de tekening de ligging van het zwaartepunt en licht toe waarom dat het zwaartepunt is.