Foto-effect

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

(havo, vwo, atoomfysica, gevorderd, 10 minuten)

Opgave

We hebben behalve over bijvoorbeeld groene lampen ook de beschikking over infrarode en ultraviolette lampen. Het blijkt bij de opstelling volgens de tekening dat het gebruik van de groene lampen geen meetbare stroom tot gevolg heeft.

a) Beredeneer of het gebruik van de andere soorten lampen wel of geen zin heeft, als we een stroom willen meten ten gevolge van het foto-elektrisch effect.
Denk er wel aan dat je alleen de lampen mag vervangen en dus verder aan de opstelling niets mag wijzigen.

Wanneer we de voeding ompolen, blijkt er bij gebruik van de groene lampen wel een stroom te lopen.

b) Welke kwantitatieve conclusie kun je hieruit trekken ten aanzien van het gebruikte kathodemateriaal?