Accu

Onderwerp: Elektrische stroom

havo/vwo, elektrische stroom, instap, 5 min

Opgave

Tijdens het starten van een auto levert de accu van 12 V een stroom van 50 A.

  • Bereken het door de accu geleverde vermogen.

Een automobilist heeft zijn lampen aangelaten. Het gezamenlijk vermogen van de lampen is 50 W.
Het blijkt dat na 3 uur de lampen duidelijk zwakker gaan branden.

  • Bereken de dan door de accu aan de lampen geleverde energie.