Kilowattuurmeter (VWO 1999)

Onderwerp: Elektrische stroom, Inductie en wisselstromen

(Examenopgave 1999, tijdvak 1, VWO oude stijl, opgave 1)

Opgave

De elektrische apparatuur is in huis via een kilowattuurmeter op het elektriciteitsnet aangesloten. De schijf van de kilowattuurmeter maakt 600 omwentelingen per kWh. De netspanning heeft een effectieve waarde van 225 V.
Op zeker moment is uitsluitend een wasmachine aangesloten met een vermogen van 2,7 kW.

a) Bereken de maximale waarde van de stroomsterkte.
b) Bereken de omwentelingsfrequentie van de schijf.