Icon up Overzicht

Treinbotsing

Onderwerp: Kracht en beweging

(havo/vwo, kracht en beweging).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit De Limburger van 21 maart 2003

Bart Luys heeft geluk gehad. Dat is voor iedereen duidelijk. Wij gebruiken dit artikel om de wetten van Newton weer iets beter te gaan begrijpen. De massieve goederentrein kon de passagierstrein zeker tweehonderd meter terugduwen, voordat het hele zaakje stilstond. We nemen aan dat de motor van de goederentrein uitgezet was.

a) Gebruik de term '€˜massatraagheid'€™ om uit te leggen dat er enorme krachten werkten.

Een deel van de krachten die vrijkwamen werden gebruikt om de passagierstrein te vervormen en terug te duwen.

b) Beschrijf deze krachten en zeg erbij waar ze vandaan komen en waarop ze precies werken.

c) Beschrijf de bewegingsverandering die de passagierstrein tijdens de botsing heeft ondergaan en laat zien dat je beschrijving in overeenstemming is met de tweede wet van Newton.

Bart werd tijdens de botsing in de stoel gedrukt.

d) Teken Bart en de krachten die op hem werken tijdens de botsing.

e) Welke richting heeft de resultante van deze krachten op Bart?