Roland Garros

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

vwo, kracht en impuls, gevorderd, 10 min

Opgave

Een tennisbal wordt weggeslagen met 200 km/h. Zo’n bal ondervindt behalve de zwaartekracht ook de wrijvingskracht van de lucht. Hij wordt ook niet horizontaal weggeslagen. Dat is misschien maar goed ook. Veronderstel eens dat de luchtweerstand verwaarloosbaar is en dat de bal wel horizontaal wordt weggeslagen met 200 km/h vanaf een hoogte van 2,00 m.

a) Bereken de hoogte die de bal dan 20 m verder zou hebben.
b) Bereken tevens de grootte en de richting van de snelheid van de bal op die plaats.

Een speler laat een tennisbal van 59 gram vallen. Deze komt met een snelheid van 4,4 m/s op de grond en stuitert terug met een snelheid van 3,0 m/s.

c) Bereken de stoot die de ondergrond hierbij krijgt.