Leugendetector

Onderwerp: Astrofysica, Thermische processen

vwo, astrofysica, gevorderd, 20 min

Opgave

In het artikel hierboven (NRC-Handelsblad, 03.01.2002) is er sprake van dat een temperatuurstijging van de huid van 0,025 ˚C kan worden gedetecteerd met een infraroodcamera. De gemiddelde lichaamstemperatuur is 36.7 ˚C en de temperatuurstijging is 0.5 ˚C

a) Bereken waar volgens de verschuivingwet van Wien de maximale golflengte ligt voor een gemiddeld, niet liegende proefpersoon
b) Bereken de procentuele verandering in λmax door de temperatuurstijging.

Behalve dat λmax verandert, verandert ook het uitgezonden vermogen volgens

• P = σT4*A.

Hierin is:
σ de zogenaamde Stefan-Boltzmannconstante,
T de absolute temperatuur van het stralend oppervlak en
A de betreffende oppervlakte.

c) Bereken de procentuele verandering in het uitgezonden vermogen door de temperatuurstijging.