Voortstuwing

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

vwo, kracht en impuls, instap, 5 min

Opgave

De voortstuwing is bij raketten, jetski’s, vuurpijlen en straalvliegtuigen gebaseerd op de wet van behoud van impuls.

a) Waarom beweeg jij niet als je een bal weggooit?

Veronderstel je gooit een bal van 200 gram horizontaal weg met een snelheid van 20 m/s.

b) Bereken de snelheid die jij daardoor zou krijgen als je je op een wrijvingsloos oppervlak bevindt.
• (Als je je eigen massa niet kent, neem dan een massa van 50 kg)