De IJzeren Man

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

vwo, kracht en impuls, gevorderd, 10 minuten

Opgave

De plas "IJzeren Man" bij Vught is bij windstil weer bevroren, spiegelglad en dus zeer geschikt om te experimenteren zonder hinder van wrijving.

Een van onze experimenten verloopt aldus: een kistje van 7,32 kg glijdt naar het oosten, botst vervolgens met 3,61 m/s tegen een 'obstakel' van 40,0 kg en blijkt terug te ketsen met een snelheid van 2,39 m/s.

a) Bereken de stoot die het kistje bij de botsing krijgt.

Het ‘obstakel’ gleed voor de botsing naar het oosten met een snelheid van 1,16 m/s.

b) Bereken de snelheid van het 'obstakel' na de botsing.