Helling

Onderwerp: Arbeid en energie

havo/vwo, arbeid en energie, gevorderd, 5 min

Opgave

Een kar van 3500 kg wordt met constante snelheid de helling van 40° opgetrokken door een kabel. In het horizontale stuk vóór de helling krijgt de kar een versnelling van 1,1 m/s2. De wrijving mag je in deze opgave verwaarlozen.

a) Bereken de benodigde netto-kracht voor die versnelling.

Op de helling stijgt de kar 50 m.

b) Bereken de arbeid die de kabel heeft verricht.