Lopende golf

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, gevorderd, 10 min

Opgave

In een lang koord met uiteinde A vertrekken vanaf t = 0 transversale golven uit A met een voortplantingssnelheid van 12 m/s. A trilt met een frequentie f = 2 Hz. Op enige afstand van A bevindt zich een punt B. Op t = 1,0 s blijkt van B de fase φ 1,35 te zijn.

  • Bereken de afstand AB.