Rubberslang

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, instap, 10 min

Opgave

Aanvankelijk is het uiteinde Q van een lange rubberslang in de evenwichtsstand. Op t = 0 gaat punt Q trillen met een frequentie van 2,0 Hz. Het begint met een beweging in positieve richting en zendt transversale golven met een voortplantingssnelheid van 3,0 m/s door de rubberslang. Op 1,0 m van Q vandaan ligt punt P.

a) Geef een schets van de rubberslang op t = 1,0 s in onderstaande assenstelsel.
b) Geef in die schets de positie van P aan en geef met een pijl de richting aan waarin P op t = 1,0 s beweegt.
c) Bereken de fase van punt P op t = 1,0 s.