Knopen

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, gevorderd, 10 min

Opgave

In een koord ziet men de knopen en buiken van een staande golf.

a) Hoe zou jij een knoop definiëren?

Men kiest een oorsprong van plaats en drukt op zeker moment de stopwatch in. De vergelijking die de staande golf beschrijft, ziet er dan alsvolgt uit. Je herkent hierin een plaats- en een tijdsafhankelijk deel:

b) Leid de x-coördinaat af voor twee knopen.