Interferentie

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

havo/vwo, geluid, instap, 10 min

Opgave

Twee synchrone luidsprekers staan 2,00 m uit elkaar en geven een toon van 1000 Hz. De thermometer wijst 0 °C aan.

a) Bereken de golflengte van het geluid.

Jij loopt op 4 meter afstand evenwijdig aan de luidsprekers en blijft op een knooplijn staan. Je hoort dan minimaal geluid. De luidsprekers worden uit elkaar geschoven.

b) Welke is juist (1, 2 of 3):
Om op die knooplijn te blijven moet je:
1. blijven staan,
2. richting middelloodlijn lopen,
3. van de middelloodlijn vandaan lopen.;