Gehoor

Onderwerp: Geluid

vwo, geluid, gevorderd, 20 min

Opgave

Een rotje knalt links van mij op oorhoogte uit elkaar op een afstand van 5,0 m. Ik schat het geluidsniveau op 120 dB bij mijn linkeroor. Mijn rechteroor hoort dat geluid later, want de weg is voor het geluid 20 cm langer.

a) Bereken het vermogen van het rotje.
b) Bereken wat op basis van die extra afstand van 20 cm het verschil in geluidsniveau tussen mijn linkeroor en mijn rechteroor zal zijn.

In Binas, tabel 98B, zie je dat de eigenfrequentie bij het ovale venster hoog ligt.
Door het basale membraan te vergelijken met een blokje aan een veer kun je afleiden of het basale membraan daar sterker of minder sterk gespannen is dan op de plaats waar de resonantie bij lage tonen plaats vindt.

c) Maak die vergelijking en trek je conclusie. (Buiten examenprogramma)

Lees over het onderwerp geluid ook het volgende artikel:

Gehoorbeschadiging