Icon up Overzicht

Flux

Onderwerp: Inductie en wisselstromen

havo, inductie en wisselstromen, instap, 5 min

Opgave

Hierbij een grafiek van de flux Φ, zoals die door een spoel wordt opgevangen, als functie van de tijd t.

a) Schets de bijbehorende grafiek van de inductiespanning als functie van de tijd.
Zorg dat de tijdas duidelijk is.

De maximale flux in de grafiek is 0,21 Wb. De periode T van de sinus is 4,00 ms.

b) Bepaal of bereken de inductiespanning op t = 0,16 s.