Versnellingssensor

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

havo/vwo, Signaalverwerking, examenniveau, 15 minuten

Opgave

We willen een experiment uitvoeren waarin we de versnelling van rijdende karretjes meten. Hiervoor gebruiken we een versnellingsensor. De versnelling wordt gemeten door een versnellingssensor met een ijkgrafiek zoals hieronder is getekend.

a) Bereken de gevoeligheid van de gebruikte sensor.

Als de versnelling 2,5 ms2 is of groter, moet er een zoemer gaan en anders moet er een LED branden.

b) Ontwerp hieronder een schakeling die hieraan voldoet.