Licht bij de voordeur

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Signaalverwerking

havo/vwo, Signaalverwerking, Optica, examenniveau, 20 minuten

Opgave

We willen een systeem ontwerpen dat bij schemer en donker een lamp bij de voordeur laat branden, als er een beweging wordt gedetecteerd. Deze lamp blijft 2 minuten branden na de laatst gedetecteerde beweging. Een led speelt in het ontwerp de rol van de lamp. We hebben de beschikking over een systeembord, zoals afgebeeld, een lichtsensor en een bewegingssensor. De lichtsensor geeft een signaal af, waarvan de signaalsterkte afneemt met toenemende van de hoeveelheid licht. De bewegingssensor kent slechts twee waarden. Hij geeft een hoog signaal af als een beweging wordt gedetecteerd en een laag signaal als dat niet het geval is. We zijn begonnen met het ontwerp van de schakeling. Met n gemaakte verbinding ben ik in dit stadium ongelukkig.

a) Geef aan met welke verbinding dat is en zeg ook waarom ik er ongelukkig mee ben.
b) Voltooi de schakeling.

De lamp (230 V; 60W) bij de voordeur moet op dit systeem worden aangesloten.

c) Laat zien hoe de dat zou doen.