Buitenlamp

Onderwerp: Signaalverwerking

havo/vwo, Signaalverwerking, examenniveau, 15 minuten

Opgave

Een buitenlamp moet gaan branden als er iemand in de buurt komt.
De lamp mag echter niet gaan branden als het buiten nog licht is. Daartoe zijn twee sensoren aangebracht, een infraroodsensor die op de warmtestraling van een lichaam reageert, en een lichtsensor.
Zowel de infraroodsensor als de lichtsensor geven een hoger signaal af naarmate er meer straling op valt.

In de volgende figuur staat een deel van de schakeling die wordt gebruikt. Als het uitgangssignaal van de geheugencel hoog is, brandt de lamp.

a) Teken in bovenstaande figuur in de met een streeplijn aangegeven rechthoek de benodigde verwerkers en hun aansluitingen.

De ontworpen schakeling heeft het nadeel dat de lamp, nadat hij is aangegaan, blijft branden. Dat wil men veranderen. Men stelt de volgende eis: als het signaal in punt P gedurende 8 seconden ononderbroken laag is, moet de lamp uitgaan en de schakeling weer gereed zijn om op dezelfde wijze te reageren op iemand die in de buurt komt..

Om dit te bereiken wordt de schakeling uitgebreid. Een deel van deze uitbreiding staat onderstaande figuur. De pulsgenerator is ingesteld op 2 Hz.

b) Teken in onderstaande figuur de twee verbindingen die nodig zijn om de schakeling aan de gestelde eisen te laten voldoen.