Icon up Overzicht

Evenwichtig frankeren

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

(havo/vwo, rechtlijnige beweging, arbeid en energie, gevorderd, 15-30 min).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit de NRC van 10-6-2002

Leuk zo’n brievenweger, zoals die op de krantenfoto staat. Laten we deze eens goed bekijken. Een tekening van een zijaanzicht staat hieronder gegeven.

 

a) De brievenweger is natuurkundig gezien een hefboom. Geef in de tekening de plaats aan van het draaipunt van deze hefboom.

b) Geef in de tekening de plaats aan van de sleuven.

c) Leg uit welke sleuf voor de lichtste brief is.

d) Kun je met deze weger de massa van een brief bepalen of weet je alleen tussen welke waarden hij ligt?

We gaan kijken of we zelf zo’n ding kunnen ontwerpen en maken. Je kunt een lege rol van keukenpapier gebruiken.

e) Knip de rol op ongeveer eenvierde van de lengte in, loodrecht op de rol. Doe dit tot de helft. Vouw het korte stuk naar binnen. Vouw de rol, dat hij een platte kant krijgt.

Hieronder zie je een zij- en vooraanzicht.

 

De plaats van de sleuven moet nog bepaald worden. Met andere woorden: de brievenweger moet nog geijkt worden.

f) Bedenk een manier om de weger te ijken. Tip: gebruik hiervoor brieven of andere dingen, waarvan je de massa kent.

Je zou ook een brievenweger kunnen maken die veel korter is bij voorbeeld van een lege toiletrol.

g) Zou zo'€™n korte brievenweger nauwkeuriger zijn of minder nauwkeurig?