Icon up Overzicht

Magnetisch veld

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

havo/vwo, elektrisch veld en magnetisch veld, instap, 5 min

Opgave

Een elektronenbundel komt in een door de stippellijn aangegeven gebied binnen, waarin een naar ons toe gericht magneetveld heerst.

Bepaal in welke richting de elektronenbundel zal gaan afbuigen.