Kwikdamp

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

vwo, atoomfysica, examenniveau, 30 min

Opgave

In een bol van kwartsglas bevindt zich kwikdamp. Verder tref je er een anode A en een kathode van nikkel Ni, die wordt verhit door een wolfraam gloeidraad W, aan.
Zie de figuur.

Figuur 1

De gloeistroom van de wolfraamdraad is 450 mA bij een spanning van 6,30 V.
Van deze energie wordt 0,15% gebruikt om door thermische emissie elektronen uit het nikkel los te maken. De vrijgekomen elektronen hebben een verwaarloosbare kinetische energie.

a) Bereken het aantal elektronen dat per seconde wordt vrijgemaakt.

Door de spanning tussen anode en kathode te veranderen, kan men de snelheid van de elektronen regelen.

b) Bereken de maximale snelheid waarmee elektronen bij de anode komen, indien UAK = 4,0 V.

Hieronder (figuur 2) is een vereenvoudigd energieschema van kwik weergegeven.Bij deze proef is waar te nemen dat als de spanning UAK = 4,80 V, de elektronen met een kinetische energie van 4,80 eV bij de anode aankomen, terwijl bij een spanning van 5,00 V niet alle elektronen een kinetische energie van 5,00 eV blijken te hebben bij aankomst bij de anode.

Figuur 2
c) Verklaar dit verschijnsel.

Voeren we de spanning op tot 6,70 V, dan zie je de buis licht uitstralen.

d) Verklaar dat verschijnsel, maak hierbij gebruik van het energieschema en leid af welke kleur dat licht heeft.
e) Bereken de golflengte van het licht.

Bij voorgaande experimenten is de temperatuur van de kwikdamp 70 °C, het volume 100 cm3.
De hoeveelheid damp is 3,86·10-7 mol.

f) Bereken de druk van de kwikdamp in de bol tijdens de experimenten.

Lees over het onderwerp ook het artikel:

Bots-modellen