Brand in kernreactor (HAVO, 2010-II, opg1)

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Examenopgave HAVO, 2010 tijdvak 2, opgave 1: Brand in kernreactor

Lees eerst onderstaande tekst.

Men kon al snel vaststellen dat de isotoop jodium-131 (I-131) een van de boosdoeners was.

Opgaven

a) Geef de vervalvergelijking van I-131.

De kaart bij de tekst laat zien hoe de radioactieve wolk vanuit Windscale (W) door de wind in zuidoorstelijke richting werd meegenomen. De meetstations op de lijn Liverpool (L) - Flamborough (F) leverden de gegevens waarmee men de hoeveelheid ontsnapt I-131 kon berekenen.
Op de lijn LF had de radioactieve wolk een breedte van 120 km en een hoogte van 900 m. De wolk had 48 uur nodig om de lijn LF te passeren bij een windsnelheid van 5,0 m/s.
De gemiddelde activiteit van het I-131 in de wolk was tijdens het passeren van de lijn LF 9,5 Bq per kubieke meter lucht.

b) Bereken de totale activiteit van het I-131 in de radioactieve wolk tijdens het passeren van de lijn LF.

Een deel van het radioactieve jodium daalde neer op de grond. Via gras en koeien kwam het in melk terecht.

c) Is er bij het consumeren van deze melk sprake van bestraling of van besmetting? Licht je antwoord toe.

Ook de Nederlandse meetstations namen de radioactieve wolk waar. Daar constateerde men dat in de filters een radioactieve stof was achtergebleven die α-straling uitzond. De hypothese vwas dat het plutonium-239 of uranium-238 betrof.
Om zekerheid te verkrijgen werd elk filter met tussenpozen een aantal keer doorgemeten. Figuur 1 geeft de meetresultaten van het filter dat vanaf 14 oktober werd doorgemeten. De activiteit van 14 oktober is op 100% gesteld.

figuur 1

Op grond van deze metingen concludeerde men dat de hypothese onjuist was.

d) Leg uit hoe dat uit figuur 1 blijkt.

Inmiddels waren er aanwijzingen dat de α-straling afkomstig was van polonium.

e) Leg met behulp van figuur 1 uit welke isotoop van polonium dit zou kunnen zijn.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.