Inductie en informatica

Onderwerp: Inductie en wisselstromen, Signaalverwerking

havo/vwo, inductie en wisselstromen, gevorderd, 10 min

Opgave

Via een pad, waar auto’s elkaar niet kunnen passeren, kom je bij de goederenafgifte van een bedrijf. Daar zit ook de portier.
De portier hoort dankzij een sensor wanneer er een (vracht)auto aankomt, maar hij krijgt geen geluidssignaal wanneer er een wegrijdt.
In fietsers is hij niet geïnteresseerd.

Er wordt een systeem ontwikkeld dat hiervoor kan zorgen. Het ontwerp staat onder aan de bladzijde.
Als sensoren worden 2 inductielussen in het pad gebruikt.
Lus P bij de poort aan het begin van het pad en lus H halverwege het pad.
Iedere inductielus bestaat uit twee spoelen.
Spoel 1, aangesloten op een voeding, en een spoel 2, die wordt aangesloten op een sensoringang. Zie tekening.
De twee inductielussen liggen zover van elkaar af dat de een na de ander een signaal geeft, maar nooit tegelijk. Deze lussen geven een signaal af als een ijzeren voorwerp passeert, dankzij het verschijnsel inductie.

a) Leg de werking uit van een inductielus.

Je kunt hierbij gebruik maken van nevenstaande tekening.
Het signaal van de lussen gaat naar de sensoringangen A en B.

b) Leg uit waarom de ontwerper van het systeem comparators in zijn ontwerp wil opnemen.