Icon up Overzicht

Reactorfysica deel 2

Onderwerp: Atoomfysica, Ioniserende straling, radioactiviteit, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

 

Deze opgave hoort bij het thema Kernfysica/radioactiviteit. Alle bronnen die nodig zijn om de opdrachten te maken zijn daar te vinden.

Moderator

 

a) Bestudeer in de interactieve bijles kernsplijting de alinea modereren = afremmen.

b) Als je geen neutronen wilt verliezen kun je beter zwaar water gebruiken als moderator dan gewoon water. Bedenk daar een voor de hand liggende verklaring voor.

c) In de tekst staat dat "de kern wat zwaarder is, zodat een neutron gemiddeld door een groter stuk grafiet moet reizen, ongeveer 47 cm, voordat het voldoende is afgeremd." Leg dit uit.
Tip: bestudeer de invloed van de massa van twee botsende bollen op de botsing in de bijles Model van een botsing, de stoot.
Kom je ook nog iets te weten over numerieke modellen.

Energieopbrengst

 

d) Bestudeer in de interactieve bijles kernsplijting de alinea kettingreacties.

e) Een andere kernreactie die plaats kan vinden is de volgende:

235U + 1n → 236U*92Kr + 141Ba + 3 1n

Bereken de energie in J en eV die bij één splijting vrijkomt.

f) Bereken hoeveel energie (in J) er vrijkomt als je 1 gram Uranium op deze manier splijt.

g) Hoeveel liter benzine moet je verbranden om dezelfde hoeveelheid energie berekend bij vraag 4(c) te verkrijgen?

E=mc2?
Deze formule is een uitkomst van de relativiteitstheorie van Albert Einstein.
Klik hier als je meer wilt weten over deze theorie.

h) Voor de volgende vergelijkingen van kernreacties is de verkorte notatie gebruikt. Voor de haakjes staat de getroffen kern, na de haakjes de kern de kern die ontstaan is. Ga na welke kern of welk deeltje wordt voorgesteld door X.

  • X(p,g)56Fe 
  • 24Mg(X,n)23Mg 
  • X(d,a)77Se 
  • 6Li(n,a)X
Vorige opdrachten Themapagina:kernfysica/radioactiviteit Volgende opdrachten