Icon up Overzicht

La

Onderwerp: Atoomfysica, Elektromagnetisch spectrum, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

vwo, kernfysica, instap, 10 min

Opgave

De stof 13857La is een β-straler.

a) Geef de vervalreactie.

De energie van het β-deeltje is 0,21 MeV.

b) Bereken de golflengte van röntgenstraling met diezelfde energie.