Icon up Overzicht

Fransman wil vrije val door geluidsbarriere

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

(havo, vwo, gravitatiekracht, valbeweging, rechtlijnige beweging, (val)versnelling, luchtweerstand, wrijving, examen, 15-30 min)

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel

Opgave

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

 

a) Wat verstaan we in de natuurkunde onder 'de vrije val'?

b) Wat wordt er in het artikel bedoeld met 'in vrije val'?

c) Bereken de snelheid in vrije val na 37 seconden.

d) Vergelijk je uitkomst met de waarde genoemd in het artikel en geef commentaar.

Op een hoogte van 40 km is de valversnelling g minder groot dan op de aarde

e) Toon aan dat de valversnelling op die hoogte 1,2 % minder is.

Ga er in de onderstaande opgaven van uit dat dit verschil te verwaarlozen is.

f) Bereken de tijd die de man nodig heeft om te vallen vanaf een hoogte van 40 km tot een hoogte van 7km.

g) Bereken de snelheid in vrije val die de man zal bereiken op 7 km hoogte als hij begint te vallen op 40 km hoogte.

h) Vergelijk je uitkomst weer met de tijd en snelheid genoemd in het artikel en geef commentaar.

i) Geef commentaar op de laatste alinea in het artikel.