Icon up Overzicht

Warmte

Onderwerp: Thermische processen

havo/vwo, thermische processen, examenniveau, 20 min

Opgave

Een boiler bevat 60 liter water van 15 °C. Het verwarmingselement van de boiler (230 V - 1,2 kW) verwarmt het water in 4,1 uur tot een temperatuur van 75 °C.
Daarbij is de warmteafgifte aan de omgeving verwaarloosbaar klein.

a) Bereken de warmtecapaciteit van de boiler (zonder het water).

Een blokje ijs van 10 gram en -10 °C leg je in een glas met 10 gram water van 10 °C. De invloed van het glas en de omgeving is verwaarloosbaar.

b) Bereken de eindtemperatuur.

Een kopje hete koffie staat op tafel. De temperatuur in de kamer is 20 °C en verandert niet.

c) Schets de grafiek van de temperatuur van de koffie als functie van de tijd.
Verklaar het verloop van de grafiek.