Tralie (1)

Onderwerp: Elektromagnetisch spectrum, Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

vwo, licht, gevorderd, 15 min

Opgave

Men onderzoekt het spectrum van een lamp L met behulp van een tralie. Zie hieronder de opstelling, die op schaal is getekend. Men plaatst het puntvormige lampje L in het brandpunt van lens 1. Het licht valt vervolgens op de tralie. Met behulp van een tweede lens wordt het traliespectrum scherp afgebeeld op het scherm. In punt P bevindt zich het maximum van een bepaalde kleur.
Eén lichtstraal die bijdraagt aan dat maximum, is getekend van lens 2 tot P.

a) Teken in de onderstaande opstelling de weg waarlangs deze lichtstraal vanuit L lens 2 bereikt.

De gebruikte tralie heeft een tralieconstante van 3,00 μm.

b) Bereken in welke richtingen je de laagste tot en met de hoogste orde maxima moet verwachten van licht van 650 nm.
Hoeveel maxima zijn er dus op het scherm te vinden?

Met de tralie van de vorige vraag kun je geen maximum krijgen voor golflengten in de buurt van de 3,00 μm en groter.

c) Leg dat uit aan de hand van een tekening.