Icon up Overzicht

Invaren fietsbrug in Nijmegen

Onderwerp: Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 18, nummer 67, rubriek Mechanica

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

Opgave

Een hele klus, zo’n brug op z’n plaats hijsen. Op de foto is te zien dat de brug door vier varende hijskranen (zogenaamde bokken) de lucht in is gehesen. Eén van die bokken is afgebeeld in de schematische figuur.

a) Bereken de massa die deze hijsbok theoretisch kan dragen.

b) De uitkomst bij vraag a is veel groter dan de opgegeven hefvermogens bij de afbeelding. Geef een mogelijke verklaring voor dit verschil.

c) De bok beschikt over twee verschillende takels. Toon aan dat de bovenste takel inderdaad 2x125 ton kan dragen als de onderste takel 2x200 ton aankan. Gebruik de tekening uit het artikel.

d) In de onderstaande tekening is de hijsbok nogmaals schematisch en vereenvoudigd weergegeven, maar nu in zijaanzicht. Neem de tekening over en teken de krachten die op de kraan werken als gevolg van de belading als de bovenste takels de maximum belading dragen. De krachten in de kraanconstructie zelf hoef je niet te tekenen.

e) Leg uit waarom de basis van een hijsbok (zie tekening) bij voorkeur heel langwerpig wordt ontworpen. Noem twee redenen.