Terug naar home

College voor toetsen en examens evalueert examen natuurkunde


Het CvTE heeft onder natuurkundeleraren het VWO-examen uit 2016 geëvalueerd. Gegevens hiervan zijn gepubliceerd op de website van het CvTE. Voor deze evaluatie hebben bijna 650 docenten een enquete ingevuld. Hierin werd onder andere gevraagd naar de moeilijkheidsgraad, de lengte van het examen en de aansluiting op het gegeven onderwijs. Ook mochten de docenten een rapportcijfer toekennen aan dit examen. Hierbij kwam als gemiddelde een 5,4 naar boven.

Enkele resultaten uit de evaluatie

Voor docenten is het een mooie manier om terug te kijken op zowel het examen als het onderwijs dat zij aan de leerlingen hebben aangeboden. Hier is goed de ruimte voor bij verschillende deelvragen.  Veel docenten vinden het examen moeilijk (38,0 %) of zelfs té moeilijk (39,8 %). Opmerkelijk in eerste instantie (maar bij nader inzien niet heel verrassend) is bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of in het examen de verhouding tussen productieve en reproductieve vragen in orde was. Op deze vraag geeft 73,8 % aan dat de verhouding in orde is. Een percentage van 14,2 % wil meer reproductieve vragen, een groep van 12,0 % wil juist meer productieve vragen.

Figuur: fragment uit de evaluatie van het CvTE.

De complete evaluatie

Zie voor de complete evaluatie van het VWO examen 2016 de site van het CvTE

Dit soort uitgebreide evaluaties wordt niet jaarlijks bij alle examens uitgevoerd. Voor HAVO natuurkunde is de meest recente evaluatie uitgevoerd in 2015.