Terug naar home

Uitgewerkte examenopgaven kwantum/quantum beschikbaar op natuurkunde.nl


Natuurkunde.nl bevat nu uitgewerkte voorbeelden van examenopgaven voor het nieuwe vwo-examenonderwerp Quantumwereld of zoals ook geschreven wordt: Kwantumwereld. Het vakgebied quantum is nieuw voor zowel docenten als leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op natuurkunde.nl kan er nu worden geoefend met een aantal examenopgaven, zie daarvoor de pagina met uitgewerkte vwo-examens.

Het betreft de uitgewerkte ‘voorbeeldexamenopgaven natuurkunde vwo – quantum volgens het nieuwe examenprogramma’, zoals die zijn verspreid door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Binnenkort zullen ook andere kwantumopgaven beschikbaar zijn op natuurkunde.nl.