Lichaamsmaten

Onderwerp: Overige onderwerpen

Wat weet je van je spanwijdte als je je lengte kent?

Misschien heb je wel eens iets gehoord of gelezen over de verhouding tussen je lichaamslengte en je spanwijdte. Voor volwassen mensen zouden deze twee gegevens precies aan elkaar gelijk moeten zijn. Als je de lichaamslengte deelt door je spanwijdte dan komt er precies één uit. In dit artikel gaan we na hoe deze wetmatigheid bekend geworden en zulen we kijken of het nog steeds klopt.

Ontstaan

Het meten van lichaamsverhoudingen is al minstens zo oud als onze jaartelling. Een belangrijk werk waarin dit terugkomt is gemaakt door Marcus Vitrivius die leefde van ongeveer 85 tot 20 voor Christus. Vitrivius was architect en legde de verhoudingen vast die als uitgangspunten kunnen dienen voor de bouwkunst. Zijn stelling was, dat de verhoudingen binnen een goed gebouw overeenkomen met bepaalde verhoudingen in het menselijk lichaam. De maten die hij optekende voor de lichaamsverhoudingen zijn 16 eeuwen later gebruikt door Leonardo da Vinci bij het maken van een van zijn wereldberoemde afbeeldingen. De afbeelding van Leonardo is zelfs vele malen beroemder dan het werk van Vitrivius. Met een eenvoudige meting kun je nagaan of de verhoudingen die Vitirivius aanhield, gelden voor jou of je klasgenoten.

De afbeedling zoals Leonardo da Vinci deze schetste eind 15e eeuw

Metingen in de klas

Het is de moeite waard om de beweringen eens na te gaan voor iedereen in de klas. Als docent heb ik dat meerdere malen gedaan. Voor iedereen in de klas hebben we de lengte en de spanwijdte gemeten. Je spanwijdte wordt gemeten door je armen horizontaal gestrekt te houden. Je meet dan de afstand tussen je rechter en linker middelvinger. het blijkt dan dat het voor individuele leerlingen goed in de buurt komt. Het gemiddelde van een klas komt zelfs heel goed overeen. De gemiddelde waarde voor iets meer dan vijftig leerlingen is 1,007.

Ook onder volwassenen heb ik deze metingen eens uitgevoerd. In onderstaande figuur zijn de resultaten van deze metingen te zien. Behalve de verhouding tussen lichaamslengte en spanwijdte hebben we ook de verhouding tussen voetlengte en lichaamslengte bekeken. Het zou namelijk zo moeten zijn dat ieder mens 6,5 ker zo lang is als de lengte van de voet. Voor deze groep van 17 mensen (volwassenen) kwam er uit dat de gemiddelde verhouding tussen lichaamslengte en spanwijdte 1,003 is. De verhouding tussen lichaamslengte en voetlengte is 6,41.

Meetwaarden zoals die verzameld zijn voor een groep volwassenen

Zelf aan de slag?

Met een eenvoudige rolmaat kun je zelf eens nagaan hoe het voor jou zit. Is jouw lichaamslengte ook gelijk aan je spanwijdte? Heb je misschien heel lange armen? Voor wie de meetwaardes van een aantal personen met elkaar wil vergelijken, kun je het bijgevoegde exelbestand gebruiken. Ga bijvoorbeeld eens na voor je hele klas hoe de waardes zich tot elkaar verhouden. Hoe ligt dat voor individuele leerlingen? Hangt het misschien af van je leeftijd? Zijn er op dit gebied verschillen tussen jongens en meisjes? Vraag het eens aan je docent of jullie in de klas deze meting kunnen doen.

Download bestand(PDF)
In dit excelbestand kun je je eigen meetwaarden invoeren

De afbeedling van Leonardo is zo beroemd geworden dat deze terug te vinden is op de Italiaanse munt voor 1 euro.