PO en PWS

Onderwerp: Aerodynamica, Arbeid en energie, Astrofysica, Atoomfysica, Biofysica (vwo), Elektrische stroom, Elektrisch veld en magnetisch veld, Elektromagnetisch spectrum, Gas en vloeistof, Geluid, Inductie en wisselstromen, Ioniserende straling, radioactiviteit, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica, Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties, Licht, Menselijk lichaam (havo), Modelleren, Nanotechnologie, Optica (licht en lenzen) (havo), Overige onderwerpen, Quantumwereld, Rechtlijnige beweging, Signaalverwerking, Sterrenkunde, Thermische processen, Trilling en golf, Weerkunde en oceanografie, Werktuigbouw

Een selectie van praktische opdrachten en profielwerkstukken, samengesteld uit het aanbod van een aantal universiteiten. Met verwijzingen.

Op deze pagina vind je een verzameling van praktische opdrachten en profielwerkstukken. De selectie die hier staat is samengesteld uit het aanbod van een aantal universiteiten. Meestal bieden die universiteiten praktische en theoretische ondersteuning bij de gesuggereerde werkstukken.
Je kunt ook op zoek gaan naar een universiteit bij jou in de buurt.

Vrije universiteit Amsterdam.

Zonnecel Resonantie in een fles
Brekingsindex van lucht Oppervlaktespanning
Analyse van geluid Jojo

De VU begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: VU Scholierensite voor profielwerkstukken.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: Betasteunpunt

Radboud Universiteit Nijmegen

Universiteit van Amsterdam

Voor het maken van een model kun je gebruik maken van Coach thuis. Ga daarvoor naar de volgende "Coach 5 thuis" pagina. Als jouw docent de gevraagde codes niet heeft neem dan contact op met leerlingen@natuurkunde.nl.

De UvA begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk, zie hier.

Technische universiteit Twente

UTwente begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk. Zie hier voor meer informatie.

Technische Universiteit Eindhoven

De TUE begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: Pagina voor leerling en leraar.

Technische universiteit Delft

De TUD begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: zie hier voor alle informatie.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht helpt leerlingen die hun natuurkundige of aan natuurkunde gerelateerde profielwerkstuk of praktische opdracht willen uitvoeren.
Voorwaarden zijn:
* de school beschikt niet over het benodigde instrumentarium,
* een onderzoeksvraag en een onderzoeksplan moeten worden ingediend,
* leerlingen moeten bekend zijn met de theorie van het onderzochte,
* tenslotte: er is toestemming van de docent nodig.
Info profielwerkstuk

Universiteit Leiden

De universiteit Leiden begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: Profielwerkstuk Steunpunt Leiden

Universiteit Wageningen

De universiteit Wageningen begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk.

Fontys Hogeschool

De Fontys hogeschool begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: Helpdesk Profielwerkstuk.

Hogeschool Brabant

De Hogeschool Brabant begeleidt ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk: Scholierensite voor profielwerkstukken.

Werkstuknetwerk

Je vindt op deze site thema's voor je profielwerkstuk, verpakt in zogenaamde 'werkstukpakketten': Werkstuknetwerk.

Techniek 15+

Goed startpunt voor je technisch ontwerp opdrachten. Met vraagbaak, stappenplan en ontwerpcyclus. De techniek 15+ cd-Rom nu online.

Ingezonden door docenten en leerlingen

Onderstaande lijst toont samenvattingen van werkstukken die zijn ingezonden in het kader van Profidolen 2004. Voor meer info kunt u het volgende pdf bestand downloaden: Infobulletin profidolen 2004.

Ook bij de FAQs van natuurkunde.nl vind je vragen over je profielwerkstuk. Voor de kortste weg daarheen klik je hier.