Icon up Overzicht

Overzicht entropie

Onderwerp: Gas en vloeistof, Thermische processen

Het begrip entropie kan zowel benaderd worden op alledaagse als op atomaire schaal. In de tabel hieronder staat een kort overzicht voor de benadering op de twee verschillende schalen.

definitie van entropie soort processen grootheden en getallen
macro/alledaagse schaal S=Q/T irreversibele processen (S neemt toe) Q,T,U,p,V,R
micro/atomaire schaal S=k ln W reversibele botsingen tussen atomen (S is constant) E=h.ν, NA

Het verband tussen de alledaagse en de atomaire schaal komt tot uitdrukking in de volgende formule:

k = R / NA

waarbij k de constante van Boltzmann is (micro) , R de gasconstante (macro) en NA het getal van Avogadro (het aantal atomen in een bepaalde hoeveelheid van een gas, macro en micro).